【seminar】珞珈学术论坛预告

2019-04-06 22:13:19

    主讲人:李  唐,营商环境、投资预期与民营企业发展
            罗连发,政府评奖与企业资源配置
            石大千,机器人对性别工资差距的影响
      陈文津,二代农民工为何幸福感不高?

    主持人:余红伟

    时  间:2019年4月12日下午2:00-4:00

    地  点:武大质量院陈利新演讲厅(209)


    欢迎各位研究室老师与硕博士生参加!